Sociale Wetenschappen

FOOD FOR THOUGHT - THE GENDER EDITION

Toegevoegd op 8 februari 2016 door Mevr. Sofie Verkest

Met Food for Thought biedt R&D u, in samenwerking met de VUB-geleding van de Jonge Academie, maandelijks de kans om deel te nemen aan enkele gesprekstafels. Per editie wordt een thema gekozen dat niet alleen interessant is voor zeer uiteenlopende disciplines, maar tevens een gemeenschappelijke uitdaging vormt voor globale problemen. Naast de twee thematafels is er ook telkens een beleidstafel waar u als onderzoeker de directe dialoog met onze onderzoekbeleidsmakers kan aangaan en mee kan bouwen aan de facilitering van het interdisciplinaire onderzoek aan de VUB.

“Gezondheid, gedrag en geluk: De G3 die er echt toe doet” Lentecyclus 2016

Toegevoegd op 2 februari 2016 door Mevr. Ellen Serrien

Lentecyclus  2016 “Gezondheid, gedrag en geluk: De G3 die er echt toe doet”

Wetenschap Centraal: Weg met het groene traditionalisme, maak plaats voor de ecomodernisten!

Toegevoegd op 18 januari 2016 door Mevr. Barbara Deslé

Een boeiende uiteenzetting, mogelijkheid tot vragen en debat, een pintje ... Meer moet dat niet zijn op het wetenschapscafé van UAntwerpen.

Brainshake

Toegevoegd op 18 januari 2016 door Mevr. Barbara Deslé

De Wetenschappe-leukste quiz blaast vijf kaarsjes uit!
Het recept van Brainshake is ondertussen gekend: dolle doevragen, spitsvondige vraagstukken en spannende puzzelrondes wisselen elkaar af en bestrijken het hele wetenschappelijke spectrum, van nanotechnologie tot macro-economie.

De nieuwe stedelijkheid en de uitdagingen voor de stedelijke agenda

Toegevoegd op 12 januari 2016 door Mevr. Myriam De Splenter

Spectrumlezing voor alle geïnteresseerden door Eric Corijn, emeritus hoogleraar sociale en culturele geografie aan de Vrije Universiteit Brussel

De Europese Unie geconfronteerd met een asielcrisis in de Middellandse Zee: vluchtelingen- en mensenrechtenkwesties

Toegevoegd op 12 januari 2016 door Mevr. Myriam De Splenter

Spectrumlezing voor alle geïnteresseerden door Marc Bossuyt, navorser en emeritus aan Universiteit Antwerpen, ere-commissaris-generaal voor de vluchtelingen, gewezen rechter en voorzitter van het Grondwettelijk Hof

Jobs die gelukkig maken

Toegevoegd op 26 december 2015 door Dhr. Steven Leysen

Door zowel de economische crisis als maatschappelijke en technologische veranderingen gaan steeds meer stemmen op om de manier van werken fundamenteel te herzien. Bedrijven hebben geleerd dat er een limiet staat op de individuele groei en wat men redelijkerwijze mag verwachten van werknemers. Uitval van medewerkers voorkomen wordt steeds lastiger door de toenemende problematiek van burn-out en stress, alsook de wens van individuele werknemers om uit de race te stappen. Dit net op een moment dat de maatschappij oproept tot langer blijven werken.

Jobs die gelukkig maken

Toegevoegd op 26 december 2014 door Dhr. Steven Leysen

Door zowel de economische crisis als maatschappelijke en technologische veranderingen gaan steeds meer stemmen op om de manier van werken fundamenteel te herzien. Bedrijven hebben geleerd dat er een limiet staat op de individuele groei en wat men redelijkerwijze mag verwachten van werknemers. Uitval van medewerkers voorkomen wordt steeds lastiger door de toenemende problematiek van burn-out en stress, alsook de wens van individuele werknemers om uit de race te stappen. Dit net op een moment dat de maatschappij oproept tot langer blijven werken.

STEMsters logo

Er is in Vlaanderen een tekort aan gekwalificeerde werkkrachten voor de STEM-sectoren (Science, Technology, Engineering en Mathematics). De Karel de Grote-Hogeschool (KdG) onderzocht samen met Universiteit Antwerpen, Agoria en VDAB hoe strategisch gebruik van taal in opleidingsfolders en vacatures helpt om meer vrouwen aan te trekken voor wetenschappelijke en technische opleidingen en beroepen.

Wetenschapscafé: waarom leven er mensen in armoede?

Toegevoegd op 1 december 2015 door Dhr. Steven Leysen

In deze voordracht wordt het verband gelegd tussen de crisis en armoede aan de hand van de volgende selectie van gevolgen op kortere en op langere termijn: omvang van de armoede en relatie met de ongelijkere inkomensverdeling, toenemende werkloosheid (vooral bij jongeren), toenemende schuldenlast, overleven op een leefloon, opkomst van het individuele schuldmodel, gevolgen op de (geestelijke) gezondheid en accumulatie van achterstellingen tijdens de levensloop en het verlies aan menselijk kapitaal (armoede bij kinderen).

Pagina's