Publicaties

Toegevoegd op 6 september 2019 door Dhr. Raf Scheers

Digitale special over de klimaatverandering

Winters worden natter, zomers droger en warmer. Het risico op overstromingen stijgt, net als het aantal hittegolven. De klimaatverandering zadelt ons met meer extreem weer op. Hoe komt dat en wat kunnen we er tegen doen? Moeten we kerncentrales sluiten, of moeten we er net meer bouwen? Kunnen we met allemaal elektrisch gaan rijden, en kunnen we dat met op basis van uitsluitend hernieuwbare energie? Deze en vele andere vragen en uitdagingen op een rij in deze digitale special van Eos Wetenschap.

Toegevoegd op 11 oktober 2018 door Mevr. Laure Demarré

Afbeelding kaft lespakket Overal DNA

Breng erfelijkheid en genetica op een interessante en interactieve manier ter sprake in jouw klas of groep.

Jouw voordelen
12 kant-en-klare oefeningen
Diverse werkvormen
Interactief en audiovisueel
Toelichting en extra's
Uitgewerkte doelstellingen
Mooi vormgegeven

Papier of digitaal
Het lesmateriaal is beschikbaar in twee versies:

Papier, in handige en mooie map: €2,5
Digitaal, altijd bij de hand op je computer: €2,5
Papier + digitaal: €4

Het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2015-2020 is een initiatief van minister Philippe Muyters, minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport. Het omvat de beleidsdoelstellingen op het vlak van wetenschapscommunicatie voor deze periode en licht toe hoe die zullen gerealiseerd worden.

Toegevoegd op 3 november 2016 door Mevr. Marjan Joris

Lespakket slaap

We slapen allemaal, en veel. Toch weten we er weinig over, zowel volwassenen als jongeren.

Dit lespakket biedt leerkrachten en lesgevers inspiratie en materiaal om een interessante les uit te werken over slaap.

Toegevoegd op 22 januari 2015 door Mevr. Laure Demarré

Nieuw lespakket orgaandonatie

De Maakbare Mens vzw ontwikkelde een kant en klaar lespakket over orgaandonatie, dat aansluit bij het gratis informatieboekje. Gedaan met het zweten en zwoegen om een aantrekkelijke les te ontwikkelen over een moeilijk onderwerp als orgaandonatie.

Relicta 11 over Romeinse archeologie verschenen

Het nieuwste nummer van het wetenschappelijk tijdschrift Relicta is volledig gewijd aan Romeinse archeologie en brengt ons naar het uiterste oosten en westen van Vlaanderen. Een eerste omvangrijke bijdrage stelt het archeologisch onderzoek aan de Sacramentstraat in Tongeren voor en in een tweede artikel komen we meer te weten over nieuwe inzichten in de lay-out, het verdedigingssysteem en de bewoningsgeschiedenis van het het Romeinse castellum van Oudenburg. 

STEM

STEM staat voor Science, Technology, Engineering and Mathematics. In deze brochure komt u meer te weten over het STEM-actieplan, het STEM-platform, de STEM-stuurgroep en de STEM-doelstellingen.

Uiteraard begint veel met STEM in het onderwijs maar ook STEM in de samenleving.
Ontdek het in deze brochure!

Toegevoegd op 31 januari 2014 door Mevr. Ils De Bal

  • Presentatie door dhr. Tom Van den Bergh, Strategische directeur RCA Group:  "Let's create impact, een verhaal over een zoektocht"
  • Presentatie door mevr. Machteld Andries, Merk- en ommunicatie-expert TNS Dimarso: "Impactmetingen: welke impact?"
Zin in wetenschappen, wiskunde en techniek

Leerlingen motiveren voor STEM

Hilde Van Houte, Bea Merckx, Jan De Lange en Melissa De Bruyker - Arteveldehogeschool

Deze praktijkgerichte literatuurstudie geeft educatieve aanpakken die de interesse, de motivatie, de nieuwsgierigheid en het zelfvertrouwen van meisjes en jongens (8-16 jaar) voor wetenschap, techniek en wiskunde aanwakkeren en die een blijvend effect hebben op hun leerprestaties.

waarom wiskunde


In de eerste graad van het secundaire onderwijs kunnen leerlingen niet kiezen voor het vak wiskunde, het word voor hen gekozen.
De reden dat dit gebeurt is eenvoudig. Het vak is enorm belangrijk voor hun verdere opleiding en een stevige basis van veel andere wetenschapsvaken.
Voor de tweede graad hebben de leerlingen al meer vrijheid om te kiezen, en velen leggen de studiemogelijkheden met wiskundige vakken meestal al snel naast zich neer omdat het vak vaak als SAAI, MOEILIJK en vooral NIET NUTTIG bestempeld wordt.

Toegevoegd op 18 december 2012 door Ir. Liselotte De Vos

Logo WIN

Als bijlage wordt de gebruikershandleiding van het WIN toegevoegd.

Indien u nog andere vragen heeft over het gebruik van de site, check dan eerst de Frequently Asked Questions pagina. Indien u ook daar geen antwoord op uw vragen vindt, neem dan gerust contact met ons op, via het contact formulier.

Logo Richting Morgen

Vlaams minister van Innovatie, Ingrid Lieten, legde dit voorjaar het beleidsplan wetenschapscommunicatie 2012-2014 voor aan de Vlaamse Regering.
De eerste belangrijke stap in dit beleidsplan is de opmaak van een marketing- en communicatieplan ‘Wetenschap, technologie en innovatie in Vlaanderen 2012-2014'.  Dit plan zal de basis vormen voor een campagne die in beweging blijft, en de komende jaren waar nodig aangevuld en bijgestuurd kan worden.

Het beleidsplan wetenschapscommunicatie 2012-2014 van minister Ingrid Lieten, Vlaams minister bevoegd voor innovatie, overheidsinvesteringen, media en armoedebestrijding.

Toegevoegd op 12 oktober 2011 door Ir. Liselotte De Vos

Een wetenschapsfilosofische studie over de rol van het vertrouwen in het wetenschapscommunicatieve proces.

De Wetenschap van de Zee, over een onbekende wereldoceaan

 

Ons leven op aarde is fundamenteel verbonden met de oceaan. Voeding, medicijnen, energie en grondstoffen, we halen zoveel uit de zee. Om tegemoet te komen aan de vraag naar informatie over het onderzoek van de oceaan, schreven Evy Copejans en Michiel Smits voor het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een naslagwerk voor wetenschapsleerkrachten.

“Looking at people looking at animals”, de studie waarover Harry Schram ons op het WIN event in december al enige toelichting gaf, is vanaf nu online terug te vinden op de website van EAZA (Europese dierentuinvereniging).

In 2009 gaf het departement EWI van de Vlaamse overheid de opdracht voor een studie voor het ontwikkelen van beleidsscenario's gericht op de korte, middellange en lange termijn voor het beleid en de acties op het vlak van de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie en dit (onder meer) op basis van een grondige analyse van het verleden.

Goed, beter, best? Over de maakbaarheid van de mens

De Maakbare Mens vzw stelt het boek Goed, beter, best? Over de maakbaarheid van de mens. voor aan de wereld. Dit boek is een must voor al wie in medische en bio-ethische thema’s is geïnteresseerd.

Toegevoegd op 28 januari 2011 door Mevr. Veerle Ausloos

Renaat Braem 1910-2001

Renaat Braem is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de naoorlogse architectuur in België. Na een onderzoeksproject van 3 jaar, kwam dit ultieme referentiewerk over Renaat Braem tot stand. Het was de motor van het Braemjaar in 2010 en de overzichtstentoonstelling in DeSingel in Antwerpen.

Toegevoegd op 28 januari 2011 door Mevr. Veerle Ausloos

De archeoloog

Een kleuterboek over het beroep van de archeoloog ontstaan in het kader van het Europese ACE-project, in samenwerking met Clavis uitgeverij en Liesbet Slegers.

Pagina's