Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Vlaams Instituut voor de Zee

Onze doelstellingen 
* Het bevorderen van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek. * Het fungeren als internationaal aanspreekpunt op zeewetenschappelijk vlak. * Het bevorderen van de internationale uitstraling van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek. * Het bevorderen van de visibiliteit van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek naar het grote publiek toe door vulgarisering en sensibilisering. * Het - gevraagd en ongevraagd - aanleveren van wetenschappelijke informatie over de zee.
Promotekst 
Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) is het coördinatie- en informatieplatform voor zeewetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Het VLIZ is een knooppunt voor marien en kustgebonden onderzoek en fungeert als internationaal aanspreekpunt. Het VLIZ sluit samenwerkingsovereenkomsten af met Vlaamse onderzoeksgroepen en administraties én integreert haar activiteiten in nationale en internationale netwerken. Belangrijke activiteiten zijn het beheer van het Vlaams Marien Data- en Informatie Centrum (VMDC), het Infoloket, de Zeebibliotheek en het onderzoeksschip 'Zeeleeuw'.
Acroniem 
VLIZ
Rechtsvorm 
Vereniging zonder winstoogmerk
Adres 
Wandelaarskaai 7
8400 Oostende
België
Telefoonnummer 
059342130
Email 
Beheerder 

afbeelding van evy.copejans@vliz.be
Communicatiemedewerkster