Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Expertisecellen Wetenschapscommunicatie: hoe en wat over wetenschapscommunicatie in het hoger onderwijs

Wetenschapscommunicatie in het hoger onderwijs

Informatiebronnen

De Vlaamse expertisecellen wetenschapscommunicatie zorgen voor een een waaier van activiteiten voor jong en oud met activiteiten in heel Vlaanderen. De websites van de respectieve expertisecellen waarop activiteiten vermeld staan, die je ook terugvindt op deze site, zijn:

      

 

 

 

 

De expertiscellen wetenschapscommunicatie

Het hele jaar door staan wetenschappers van universiteiten en hogescholen paraat om de samenleving te laten kennismaken met hun onderzoek. Ze leggen met plezier uit hoe wetenschap ons dagelijkse leven beïnvloedt en wat de impact is van nieuwe onderzoeksresultaten en nog te ontginnen pistes. Onderzoekers van alle universiteiten en hogescholen worden hierbij betrokken. Je vindt ze terug in onder meer lezingen, open labodagen, tentoonstellingen, debatten, publieksdagen, wetenschapscafés, kinderuniversiteiten, beurzen en campussessies voor scholen.

Binnen elke associatie van universiteit en hogescholen wordt het aanbod van deze activiteiten opgevolgd door een ‘expertisecel wetenschapscommunicatie’. Deze expertisecellen vertalen het beleid van de Vlaamse overheid rond wetenschapscommunicatie naar concrete initiatieven, stimuleren hun wetenschappers om hiertoe bij te dragen en werken hiervoor – waar mogelijk – samen over de grenzen van instellingen en associaties heen.

De jaarlijkse Dag van de Wetenschap (een publieksdag rond wetenschap met activiteiten op verrassende locaties in heel Vlaanderen) en Summer school rond wetenschapscommunicatie (waarbij jonge onderzoekers ondergedompeld worden in een meerdaags vormingsaanbod rond communicatie) zijn speerpunten van de samenwerking tussen de expertisecellen van de verschillende associaties.

Elke expertisecel voorziet daarnaast nog eigen activiteiten, afgestemd op het eigen korps van onderzoekers en met oog voor specifieke doelgroepen (scholen, kansengroepen, leerkrachten, jeugdverenigingen, bedrijven, …) .

Historiek

De expertisecellen wetenschapscommunicatie vinden hun oorsprong in de beslissing van de Vlaamse Regering van 2005 om de verspreide expertise op het gebied van wetenschapscommunicatie bij de universiteiten en hogescholen te consolideren en structureel te ondersteunen. Deze consolidatie van kennis en ervaring kreeg in elke instelling vorm in een ‘expertisecel wetenschapscommunicatie’. De expertisecel was binnen de instelling verantwoordelijk voor de popularisering van wetenschap, techniek en technologische innovatie. Naar aanleiding van de goedkeuring van het actieplan Wetenschapscommunicatie 2008, besliste de Vlaamse Regering de expertisecellen op te schalen tot het niveau van de vijf universitaire associaties: Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven.

De expertisecellen beogen het toegankelijk maken van wetenschap, door het publiek zo dicht mogelijk in contact te brengen met wetenschap en/of door het actief kennis te laten maken met wetenschapsbeoefening en de wetenschapper zelf. De inbedding van de Expertisecellen in universiteiten en hogescholen maakte hen tot speerpunten in wetenschapscommunicatie en wetenschapsactivering. Zij vormen zo een rechtstreekse schakel tussen onderzoek en maatschappij.