Facebook icon
Twitter icon
LinkedIn icon

Cursus Spectroscopie in de sterrenkunde

18 november 2019 tot 16 december 2019
Spectroscopie

Een vijfdelige lessencyclus met theorie en praktijk. De eerste drie lessen gaan over de geschiedenis en de fysische principes in de astro-spectroscopie. In de vierde les komt een overzicht van het instrumentarium aan bod. De laatste les is praktijkgericht. Hierin wordt uitgelegd hoe je een spectrum kan maken en er metingen (bvb. van stertemperatuur) op kan doen aan de hand van software.

Lesgevers: Hugo Van den Broeck en Patrick Lootens

5 maandagavonden vanaf 18 november 2019.20u-22u: 

18 november 2019

25 novemver 2019

2 december 2019

9 december 2019

16 december 2019

Meer informatie en inschrijven (€ 35) 

Locatie
Gezusters Lovelingstraat
1
9000 Gent